Entreprenad

Borrning grundvattenrör malmö

Entreprenadsuppdrag

Göte Karlssons Brunnsborrning är brunnsborrare som fixar de komplicerade borrjobben oavsett om arbetet ska utföras i känslig miljö eller andra besvärliga markförhållanden.

Med våra borriggar och grävmaskiner utför vi förutom vattenbrunnar och energibrunnar även många andra uppdrag. Det kan vara vertikalborrning under vägar, förankringsborrning, stolpborrning, grundförstärkning, fundament för bryggor, anlägga dammar, anlägga grundvattenrör, dränera fastigheter m.m.

Vi har borrat brunnar sedan år 1959 och har lång erfarenhet,  stor kompetens och certifierad verksamhet som kan leverera!

Välj ett tjänsteområde att läsa mer om

Vare sig det gäller special-borrningsuppdrag på entreprenad eller andra typer av borruppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt