Smålands äldsta brunnsborrare!

Göte Karlssons Brunnsborrning har borrat brunnar sedan slutet av 50-talet. Mer än ett halvt sekel i branschen har gett oss en stor erfarenhet. Vi är troligen Smålands äldsta brunnsborrare.

Göte Karlssons Brunnsborrning erbjuder i dagsläget tjänster till företag och den offentliga sektorn inom vatten, energi och avlopp.

Är du privatperson ska du istället besöka Ove Karlssons Brunnsborrning

Garanterad vatten vid brunnsborrning

Unik garanti

Vi vill att du ska känna dig trygg och därför lämnar vi vattengaranti på våra brunnsborrningar. Villkoret är att lämnar inte brunnen 100 liter vatten per timme betalar du ingenting. Mycket få undantag finns i garantin och om vi kan lämna denna garanti till dig så framgår det tydligt i offerten från oss.

Geotekniska undersökning

Vi hjälper er med fältresursen för en geotekniska undersökning inför ert bygg- eller anläggningsprojekt!

Vi kan utföra filterbrunnar, grundvattenrör, grundvattensänkning och diverse borruppdrag.

Dokumenterad kompetens

Vi är certifierade brunnsborrare, Ansvarig Brunnsborrare AB – den högsta certifieringen. SGU ställer kravspecifikationen för certifiering av landets brunnsborrare.

Då får kunden eller beställaren samt tillståndgivaren en garanti för att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som krävs för ett fackmannamässigt väl utfört arbete.

Vårt medlemskap hos Borrföretagen säkerställer krav för vad de anser är seriösa entreprenörer.

Göte borrar hålen för brunnar, avlopp och bergvärme

Vi erbjuder brunnsborrning för vattenbrunnar, energibrunnar, entreprenadborrning, gräventreprenad och likartade uppdrag till företag och den offentliga sektorn inom Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Berätta gärna mer om ert projekt så kan vi återkomma med en offert till er.

Ove Karlsson

Tidigare utförda uppdrag

Vanligt efterfrågade tjänster

Grundvattenrör

Vi utför grundvattenrörs installation av både PEH-plaströr och metallrör.

Läs mer om grundvattenrör

Filterbrunnar

Vi installerar filterbrunnar. I vattenförande jordlager är oftast det enklaste alternativet en filterbrunn. Då vattnet tas upp från ett djupare djup än en grävd brunn, är filterbrunnen mindre känslig för ytlig påverkan.

Läs mer om filterbrunnar

Förankringsborrning

Vi utför pålborrning, borrning för grund- och markförstärkning.

Läs mer om förankringsborrning

Aktuellt från oss

  • Ny hemsida

    Idag lanserar vi vår nya hemsida för Göte Karlssons Brunnsborrning. Här kommer vi hålla er uppdaterade om våra tjänster som vi erbjuder er och emellanåt uppdatera med nya utförda uppdrag. Vi ...

Läs fler nyheter här