Normbrunn-16

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och i samarbete med Socialstyrelsen, RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och branschorganisationerna Borrföretagen, Avanti och Svep har skapat en vägledning – Att borra brunn för energi- och vatten, den senaste uppdaterade skriften heter Normbrunn – 16. Som certifierad brunnsborrare garanterar vi att följa dessa vägledningar för att på ett säkert sätt anlägga en brunn och inte påverka grundvatten, omgivande mark och byggnader eller annan miljö negativt.

Klicka här för att läsa mer om Normbrunn 16.

Nästa steg

Välj ett erfaret bolag för att borra era filterbrunn. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ert projekt och få en offert.

Kontakta oss

Privatkund

Vi hjälper både företag och offentliga sektorn men är du privatperson och behöver hjälp med att borra brunnar så ska du i första hand kontakta Ove Karlssons Brunnsborrning.

Privatkund

Visste du att?

Göte Karlssons Brunnsborrning har funnits sedan 50-talet och har lång erfarenhet av att borra olika typer av brunnar med filter. Hundratals företag, myndigheter och privatpersoner har genom alla dessa år fått hjälp med specialborrning.

Vi är troligen Smålands äldsta brunnsborrare!

Vare sig det gäller filterbrunnar eller andra typer av borruppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt