Anmälningsplikt

Som fastighetsägare har du ansvaret att anmäla installationen av bergvärmeanläggningen till  miljökontoret i din kommun. Detta görs via en blankett som finns på kommunens hemsida.

Efter anmälan erhåller Du ett delegationsbeslut av kommunen. I delegationsbeslutet framgår förutsättningar för att borra en energibrunn.

Nästa steg

Kontakta oss

Visste du att?

Göte Karlssons Brunnsborrning har funnits sedan 50-talet och har lång erfarenhet av att borra energibrunnar. Hundratals företag, myndigheter och privatpersoner har genom alla dessa år fått hjälp med specialborrning. Vi är vana att arbeta med entreprenad för många olika uppdrag.

Vi är troligen Smålands äldsta brunnsborrare!