Grundvattenrör

Vi utför grundvattenrörs installation av både plaströr och metallrör.

Med hjälp utav grundvattenrör får vi fram värdefull information om grundvattnets nivåer, föroreningar, sediment och jordlager. Under arbetet görs en dokumentation över jordarterna samt vattenmängden.

Som kan användas inför t.ex. nybyggnation, ombyggnation, rivning.

Nästa steg

Välj ett erfaret bolag för att anlägga grundvattenrör. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ert projekt och få en offert.

Kontakta oss

Privatkund

Vi hjälper både företag och offentliga sektorn men är du privatperson och behöver hjälp med att installera grundvattenrör så ska du i första hand kontakta Ove Karlssons Brunnsborrning.

Privatkund

Visste du att?

Göte Karlssons Brunnsborrning har funnits sedan 50-talet och har lång erfarenhet av att borra brunnar och installation av grundvattenrör. Hundratals företag, myndigheter och privatpersoner har genom alla dessa år fått hjälp med specialborrning. Vi är vana att arbeta med entreprenad för många olika uppdrag.

Vi är troligen Smålands äldsta brunnsborrare!

Vare sig det gäller att installera grundvattenrör eller andra typer av borruppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt