Vattenbrunn

Brunnsborrning för vatten

Vi kan hjälpa er med kompletta brunnslösningar med en vattengaranti på 100L/timme. Vi har en unik garanti med villkoret att lämnar inte brunnen 100 liter vatten per timme betalar du ingenting.

 

Lokalkännedom

Grundvattennivån varierar under året beroende på nederbörd. Dessutom påverkar markens eller bergets genomsläpplighet tillgången på vatten. En porös och sprickig berggrund är vanligtvis mer vattenförande.

Ingen har bättre lokalkännedom om det område du bor i än din lokala Borrföretagare.

Göte Karlssons Brunnsborrning din lokala brunnsborrare i Småland har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med att hitta rätt plats för en vattenbrunn. Hänsyn måste tas till förutsättningar att hitta god tillgång till vatten, undvika föroreningsrisker och dessutom passa din markförutsättningar.

 

Bergborrad vattenbrunn

Brunnen borras med foderrör genom jordlagren och ner i fast berg. Foderrör tätas därefter i berget som ett extra skydd. Borrningen fortsätter ner i berget till vattenförande djup. Medeldjupet för en vattenbrunn i södra Sverige är ca 80 meter. Ett alternativ till bergborrad brunn är filterbrunn.

 

Slutrapport för brunnen

Borrning avslutas när brunnen ger tillräckligt med vatten och brunnen renas och kapacitetsmäts för att leverera minst 100L/timme. Därefter får du en slutrapport med all brunnsdata. Rapporten samt garantibeviset (på utfört arbete och monterad utrustning) skall förvaras tillsammans med annan fastighetsdokumentation hos dig.

Nästa steg

Välj ett erfaret bolag för att borra era filterbrunn. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ert projekt och få en offert.

Kontakta oss

Privatkund

Vi hjälper både företag och offentliga sektorn men är du privatperson och behöver hjälp med att borra brunnar så ska du i första hand kontakta Ove Karlssons Brunnsborrning.

Privatkund

Visste du att?

Göte Karlssons Brunnsborrning har funnits sedan 50-talet och har lång erfarenhet av att borra olika typer av brunnar med filter. Hundratals företag, myndigheter och privatpersoner har genom alla dessa år fått hjälp med specialborrning.

Vi är troligen Smålands äldsta brunnsborrare!

Vare sig det gäller filterbrunnar eller andra typer av borruppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt